Image by Lucian Alexe

FAALİYET ALANLARI

Marble Surface

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku ofisimizin temel uzmanlık alanı olup, müvekkillerimize bu alanda hem dava takibinde hem de sözleşme hazırlanması, ihtarname, ihbarname, taahhütname, vekaletname vb. uyuşmazlık önleyici danışmanlık hizmetleri sunarak destek olmaktayız.

Hem Türkçe hem de İngilizce dillerine hakimiyetimizin getirisi olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize hizmet sunabilmekteyiz.

 

Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve tadili konusunda deneyimli ekibimizle, acentelik, distribütörlük, alım-satım, kira sözleşmeleri, şirketlerin konkordato taleplerinin karşılanması, şirket tasfiyesi konularında müvekkillerimize destek vermekteyiz.

 

Ofisimiz ayrıca, şirket birleşme ve devralmaları, varlık devri işlemlerinde birçok önemli projede yer almış olup, önemli bilgi birikimine sahiptir.

Şirketlerin genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, hisse senedi çıkarılması, sermaye artışı, tür değişimi gibi konularda ofisimiz deneyimli ekibiyle hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunmaktadır.

Şunu da özellikle belirtmek isteriz ki, ülkemizdeki çoğu şirketin aile şirketi olduğu bu dönemde, ofisimiz aile anayasası hazırlama konusunda deneyimli istisnai hukuk bürolarındandır. 

Marble Surface

KİŞİSEL VERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HUKUKU

Ofisimiz bilgi teknolojileri hukuku alanında öncü bir büro olup, başta yazılım şirketleri olmak üzere gerek start-up/girişimci tarafında gerekse de yatırımcı tarafında birçok yerli ve yabancı müvekkilline hizmet sunmuştur ve sunmaktadır.

Ofisimiz iddialı olduğu KVKK ve bilgi teknolojileri alanında, gizlilik, siber güvenlik, walled garden, rekabet etmeme, yatırım, işbirliği, ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tadili konusunda farklılaşmış hizmetler sunmaktadır. 

Ayrıca, kişisel veri güvenliği kapsamında müvekkillerimize hem çalışan, hem müşteri hem de VERBİS yönünden mevzuata uyum hizmetleri sunmaktayız.

Marble Surface

SOSYAL MEDYA HUKUKU

Sosyal medya, modern dünyanın en çok kullandığı iletişim platformlarını içinde barındıran bir alandır. 

Sosyal medya alanında gerek girişimciler gerekse de kullanıcılar, bazen mağduriyetlerini gidermek bazen ise çıkması muhtemel ihtilafları önceden bertaraf etmek adına hukuki açıdan danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Sosyal medya hukukunda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri sosyal medya uygulamaları üzerinden muhtelif haksızlıklara maruz kalan kullanıcılarına verdiğimiz hukuki destek hizmetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda cezai, hukuki ve idari yönden başvurular yapılabilmektedir.

 

Tüm bunların yanında sosyal medya yatırımları konusunda uzman bir hukuk bürosu olarak, sosyal medya uygulamaları geliştirecek girişimcilere ve sosyal medya ürünlerine yatırım yapacak yatırımcılara sunduğumuz sözleşmeler hukuku, ekip yönetimi, rekabet ve gizlilik ile AR-GE güvenliği ve fikri/sinai mülkiyet hukuku anlamında birçok deneyimimiz bulunmaktadır.

Marble Surface

START-UP HUKUKU & GİRİŞİMCİLİK

Esasında her ticari işletme kurulduğu sırada bir girişimdir. Modern dünyada teknolojik birikimi de arkasında alan girşimciler sayesinde gelişen bir hukuk dalı olan start-up hukuku ofisimizin kurucusu Av. Oğuz Kara tarafından şu şekilde tanımlanıyor:

 

"Start-up hukuku, pazarda iş kurmak amacıyla aksiyon alan girişimcinin, pazardaki oyuncularla, ekibiyle, yatırımcılarla olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda geliştirdiği fikrin değer yaratmasını ve korunmasını sağlayan hukuk dalıdır." 

 

Geleceğin dünyasının cesur girişimciler tarafından kurulmasına istinaden, ofisimiz gerek girişimci gerekse de yatırımcı alanında müvekkillerine hukuki destek sunmakta olup, ofisimizin kurucusu Av. Oğuz Kara aynı zamanda Kültür Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesidir ve start-up hukuku dersleri vermektedir. İTÜ Çekirdek ve Teknopark İstanbul'da mentör olarak Av. Oğuz Kara, savunma sanayii, bilişim ve ilaç sektörü başta olmak üzere gelecek vaadeden birçok girişime hukuki çözüm ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Ofisimiz aynı zamanda çeşitli panellere ve söyleşilere katılarak girişimcilik alanında hukuki bir bilinç yaratmayı hedeflemektedir.

Marble Surface

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikir her türlü projenin temel taşı olup, fikri mülkiyet ve fikrin korunması ofisimizin önem gösterdiği alanlardır. Ofisimiz müvekkillerinin marka, patent faydalı model korumalarından yararlanması adına TPE nezdinde tescil işlemlerinde danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, yurtdışı marka tescil işlemlerinde de müvekkillerimize destek olmaktayız.

Ofisimiz marka devri, marka kullanım taahhütnamesi, telif sözleşmesi de dahil olmak üzere fikri ve sinai mülkiyet alanında ihtiyaç duyacakları her türlü ihtiyaca yönelik taleplerini karşılamaktadır.

Diğer yandan alanında uzman ekibimizle, marka, telif, patent gibi fikri ve sinai hakların ihlali halinde; ihlalin tespiti, ihlalin sona erdirilmesi, maddi-manevi zararın giderilmesi adına müvekkillerimizi noter ve mahkemeler nezdinde temsil etmekteyiz.

Marble Surface

 İŞ HUKUKU

Ofisimiz iş hukuku alanında deneyimli ekibiyle, iş sözleşmelerinin tanzimi, gizlilik ve rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması, sulh ve ibra metinlerini yazılması, iş davalarının takibi, kişisel verilerin korunması işlemlerinde hukuki hizmetler vermektedir.

Ofisimiz, teknik bordrolama konusunda uzman ekibiyle, müvekkillerine bordrolama hizmeti sunmaktadır.  İyi bir teknik bordrolama hizmeti, bordroya giren tüm değişkenlerin dikkatlice izlendiği ve bordroların doğru, mevzuata uygun, zamanında ve güvenilir bir şekilde çıkarıldığı hizmet olup, bu alanda uzman PRY Danışmanlık ile birlikte çalışmaktayız.

Marble Surface

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Ofisimiz partner firmalarlarıyla işbirliği halinde müvekkillerinin yararlanabileceği teşvik paketlerini özenle seçmekte, teşvik sürecinde müvekkillerine bilfiil destek olmaktadır.

Marble Surface

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkul sektörü ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve ofisimiz bu alanda müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümler üretmektedir.


Gayrimenkul ve inşaat alanına ilişkin olarak, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu tescili, tescil ve terkin davaları, ipotek tesisi, maddi nitelikte ipotek görüşmelerinin yürütülmesi, intifa hakkı, geçit hakkı, kooperatif yönetimi ve işlemleri, lisanslama ve kadastrolama hizmetleri, inşaat malzemeleri tedarik sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri ve benzer inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul mülkiyeti ve kat mülkiyetini tescili, satış vaatleri ve kira sözleşmeleri, yönetim planı başvuruları ve tapu kütüğü şerhleri konusunda hizmetler sunmaktayız.