Ara
  • Oğuz Kara

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (“Kanun”) kapsamında, “az tehlikeli” ve 50’den az çalışanı olan kamu kurumları ve işyerleri için “iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi” görevlendirme zorunluluğu 31.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.

İlgili işletmelere aylık iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ataması yapılarak düzenli kontrollerin ve Kanun kapsamında zorunlu tüm faaliyetlerin yürütülmesi söz konusu olacaktır.

50’den az çalışanı olup da “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” kategorisinde yer alan kurum ve kuruluşlar için Kanun maddesi 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu kategoride yer alan işyerleri için Kanun anlamında bir değişiklik olmayıp, sadece ödenecek idari para cezaları bakımından bir artış söz konusu olacaktır.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte; “az tehlikeli” sınıfındaki işyerlerinde çalışan başına, 10 dakika iş güvenliği uzmanı ve 5 dakika işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu söz konusudur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/7 maddesinde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca uygulanacaktır. Nitekim, risk analizi, acil durum eylem planı, çalışanların eğitimleri, sağlık raporları gibi süreçlerin tamamlanmama olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu cezaların katlanarak artma riski bulunmaktadır.

Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör