Ara
  • Oğuz Kara

ENERJİ BÜLTENLERİ – 2019/1


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ÇATI MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ


Organize Sanayi Bölgelerinde (“OSB”), mevzuat gereği elektrik üretiminde önemli sınırlamalar söz konusuydu.


OSB tüzel kişiliğinin kendi ihtiyacı haricinde güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesis kurmaları yasaktı.


Söz konusu yasak 2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“ Ana Yönetmelik”) 54. maddesinde öngörülmüştü.


Ana Yönetmelik’in 54. maddesi genel olarak OSB’lerde kurulamayacak tesisleri izah etmekte iken maddede önemli bir değişiklik yapıldı.


6 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlandı.


Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmelik’in 54. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:


9) Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

kurulamaz.


Maddenin eski hali şu şekildeydi:


9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

kurulamaz.


Değişiklik Yönetmeliği ile OSB’lerde katılımcının tesisinin çatı ve cephesinde kuracağı güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine "ihtiyaç" kıstası kaldırıldı, OSB'lerin kendi ihtiyaçlarının da üzerinde üretim yapmalarının önü açıldı.


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

20 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör