Ara
  • Oğuz Kara

ENERJİ BÜLTENLERİ – 2019/2

En son güncellendiği tarih: 23 Eyl 2019

ÇATIYA DESTEK: ÇATI VE CEPHE TİPİNDE AYLIK MAHSUPLAŞMA


12 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.


Bu Yönetmelik içerdiği birçok madde bakımında çığır açıcı bir yönetmelikti. Özellikle çatı ve cephe tipi yenilebilir enerji kaynak üretimi bakımından “aylık mahsuplaşma”yı beraberinde getiriyordu.


Aylık mahsuplaşma çoğumuzun ilgisini çekti – çünkü günlük mahsuplaşmanın yeterli getirisi yoktu.


Yönetmelik’in 26. maddesinde detaylandırılan “aylık mahsuplaşma uygulaması” ile şebekeye verilecek enerji ile şebekeden çekilen enerji, her ayın 6. günü yapılacak hesaplamalarla aylık mahsuplaşmaya tabi oluyordu.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) aylık mahsuplaşmayla önemli kararlarını Resmi Gazete’nin 26 Haziran 2019 tarihli sayısında yayımladı.


20 Haziran 2019 tarihi ve 8666 sayılı, 8667-1 sayılı, 8667-2 sayılı EPDK kararları uyarınca notlarımızı* aşağıda sıralıyoruz:


- Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında olan, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı 5 MW’a kadar olan lisanssız elektrik üretim tesisleri ve 10 kW da dahil olmak üzere 10 kW’a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacaktır.


- Mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağıtım tarifesinden %50 indirim söz konusudur.


- Mahsuplaşma sonucu tüketimin fazla olduğu kısım için tüketim tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağıtım tarifesi söz konusudur.


- Mahsuplaşma sonucu, tüketimin üretime eşit veya tüketimin üretimden fazla veya az olduğu durumlarda veriş yönünde dağıtım bedeli üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile %100 indirimli uygulanacaktır.


- 10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak onay ve kabul işlemlerinin bedeli belirlenmiştir. Elektrik dağıtım şirketlerinin ilgili başvuru sahiplerinden söz konusu tesislerin onayı için 120,00 Türk Lirası, kabulü için 159,00 Türk Lirası tahakkuk etmesine karar verilmiştir.


- İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapılacak başvurular ile sonuçlandırılan taleplerde, pay devri için ücret alınmayacaktır, diğer işlemler için ise 500,00 Türk Lirası ödenecektir.


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)


Kaynak: * https://www.solar.ist/cati-ve-cephe-tipi-gesler-icin-aylik-mahsuplasmayla-ilgili-dagitim-tarifeleri-yayinlandi/


10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör