Ara
  • Oğuz Kara

Tüketici Davalarında Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde ciddi değişiklikler yapılmış ve ilgili düzenlemeler 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Yapılan değişiklikle birlikte artık tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk müessesesine başvuru şartı getirilmiştir. Bununla birlikte değişiklikten bağışık tutulan hükümler de getirilerek kapsamın ne olduğu ayrıntılarıyla belirtilmiştir. İlgili değişiklik metnini aşağıda belirtmek isteriz:

"MADDE 73/A – (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar

ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar."


Av. Oğuz Kara

Stj. Av. Serhat Timur

44 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör