Ara
  • Oğuz Kara

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

En son güncellendiği tarih: 22 Haz 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 27.12.2019 tarihinde, VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 2019/387 No'lu Karara ilişkin Duyuru yayımlandı. Duyuru ile VERBİS kayıt süreleri uzatıldı. Şöyle ki:


· Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,


· Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,


· Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,


· Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,


kadar uzatılmasına karar verildi.


Duyuru için link: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5524/VERBIS-E-KAYIT-SURESININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU


Av. Oğuz Kara

(kara@oguzkara.av.tr)

12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör